Historia


  Historia  Neste Oil Oyj on nuori pörssiyritys. Yhtiöllä on takanaan pitkä historia Suomen öljyhuollon turvaajana ja kuusi vuosikymmentä öljyalan osaamista. Neste Oil on pystynyt taitavasti yhdistämään vankan toimialakokemuksen uuden ajan liiketoimintaan ja ympäristöarvoihin.

  Neste Oilin edeltäjäyhtiö Neste Oy perustettiin 1948 huolehtimaan Suomen öljyn huollosta. Öljykuljetuksia varten yhtiölle hankittiin höyrykoneella toimiva tankkialus, nimeltään st Neste. Tuotteet varastoitiin Naantalin Tupavuoren keskusvarastoon.

  Öljynjalostamon eli "öljynpuhdistamon" rakentaminen Suomeen oli tullut esille 40-luvun puolen välin aikoihin. Naantalin jalostamon rakentamispäätös syntyi Suomen eduskunnassa joulukuussa 1954, useiden vuosien keskustelujen jälkeen. Naantalin jalostamo käynnistyi heinäkuussa 1957. Vuonna 1962 sen kapasiteettia nostettiin alun 800 000 tonnista 2,5 miljoonaan tonniin. Öljytuotteiden kulutus kasvoi Suomessa voimakkaasti eikä jalostamon kapasiteetti riittänyt tyydyttämään tarvetta. Suomi tarvitsi toisen jalostamon, joka käynnistyi Sköldvikissä Porvoon lähellä vuonna 1965.

  60-luvun lopun ja seuraavien vuosikymmenten aikana Nesteen öljynjalostuskapasiteetti erityisesti Porvoossa kasvoi. Myös yhtiön liiketoiminta-alue laajeni. Öljynjalostuksen ja varustamoliiketoiminnan rinnalle tulivat mm. maakaasu, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä kemianteollisuus, joista yhtiö sittemmin luopui. Autoilijoille Neste alkoi näkyä teiden varsilla Kide-asemillaan.

  Neste Oy listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1995. Joulukuussa 1997 valtioneuvosto päätti yhdistää omistamansa Imatran Voima Oy:n ja Neste Oyj:n. Uusi Fortum-yhtiö listautui joulukuussa 1998. Öljyn ja sähkön liitto kesti vuoteen 2005, jolloin Fortumin öljytoimiala erkaantui omaksi yhtiökseen ja listautui Neste Oil Oyj:nä Helsingin Pörssiin.

  Tänä päivänä Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maailman johtavaksi puhtaamman liikenteen öljytuotteiden toimittajaksi. Yhtiössä työskentelee 5000 alan osaajaa ja toimintaa sillä on neljässätoista maassa.

   

  2013

  • Kesäkuussa 2013 Neste Oil allekirjoitti ehdollisen ostosopimuksen leväöljyn hankinnasta yhdysvaltalaisen Cellanan kanssa.

   Neste Oil investoi noin 42 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon energiatehokkuuteen ja käyntivarmuuteen. Päätimme myös investoida 65 miljoonaa euroa Porvoon jalostamolle rakennettavaan isomerointilaitokseen. Alun perin vuonna 2008 tehtyä investointipäätöstä siirrettiin vuonna 2009 kunnes markkinatilanne on parempi.
  • Neste Oilin Puolan asemaketjun myynti Shellille vahvistui.
  • Neste Oil saavutti tavoitteensa käyttää uusiutuvan NEXBTL-dieselin valmistuksessa vain sertifioitua raakapalmuöljyä kaksi vuotta etuajassa.
  • Laajensimme  uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-ainevalikoimaa ruuaksi kelpaamattomalla teknisellä maissiöljyllä.
  • Aloitimme  ensimmäisenä maailmassa mäntyöljypien käytön liikennepolttoainetuotannon raaka-aineena.
  • Yhtiölle luovutettiin maailman ensimmäisenä yhtiönä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) entistä vaativamman sertifiointijärjestelmän mukainen RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatti.
  • Yhtiön kehittämä ja valmistama dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täytti ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter)-luokituksen.
  • Aloitimme yhteistyön metsäkadon torjuntaan keskittyvän TFT-järjestön (The Forest Trust) kanssa sademetsien suojelemiseksi
  • Neste Oil ilmoitti suunnittelevansa varustamotoiminnasta luopumista.
  • Neste Oil ja Raisioagro käynnistivät tutkimushankkeen, jossa selvitettiin maatalouden tähteenä syntyvän oljen hyödyntämistä uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-aineena.
  • Neste Oil allekirjoitti ehdollisen ostosopimuksen leväöljyn hankinnasta yhdysvaltalaisen Cellanan kanssa.

  2012

  •     Neste Oil toimitti ensimmäiset lastit uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä Yhdysvaltain markkinoille huhtikuussa 2012.

   Neste Oil toimitti ensimmäiset erät uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä Yhdysvaltain markkinoille.
  • Yhtiö lanseerasi raskaan liikenteen asiakkailleen kortittoman tankkauksen mahdollistavan Truck+ -tankkauspalvelun
  • Neste Oil laajensi uusiutuvan NEXBTL-dieselinsä raaka-ainevalikoimaa kalanjalostuksen rasvajätteellä.
  • Neste Oilin Naantalin jalostamolla toteutettiin keväällä yhteensä noin kuuden viikon pituinen huoltoseisokki, jonka aikana toteutettiin noin 2 000 laitehuoltoa sekä uusittiin mm. prosessiuuneja ja laitteita.
  • Neste Oil toi markkinoille uuden huippulaatuisen Neste Pro Diesel -nimisen dieselpolttoaineen. Neste Pro Diesel on maailman ensimmäinen autonvalmistajien suositteleman tiukimman WWFC-luokituksen (Worldwide Fuel Charter) mukainen dieselpolttoaine.
  • Neste Oil vihki käyttöön Euroopan ensimmäisen mikrobiöljyä valmistavan koelaitoksen Porvoossa.
  • Neste Oil laajensi yritysasiakkaidensa tuotevalikoimaa biomuovien valmistukseen soveltuvalla uusiutuvalla NEXBTL-naftalla. Uusiutuvaa NExBTL-naftaa syntyy uusiutuvan NExBTL-dieselin jalostuksen yhteydessä yhtiön jalostamoilla Suomessa, Hollannissa ja Singaporessa.
  • Neste Oil allekirjoitti Shellin kanssa sopimuksen, jolla yhtiö myy Puolassa sijaitsevan asemaketjunsa Shellille.


   

  2011

  • Neste Oilin neljäs uusiutuvan dieselin tehdas käynnistyi Rotterdamissa syyskuussa 2011.
   Yhtiön neljäs uusiutuvan dieselin tuotantolaitos käynnistyi Rotterdamissa Hollannissa syyskuussa 2011
  • Käynnistimme yhdessä Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) ja nogaholdingin kanssa uuden korkealaatuisia perusöljyjä tuottavan tuotantolaitoksen Bahrainissa
  • Sovimme perusöljykapasiteetin lisäämiseen tähtäävästä yhteistyöstä Abu Dhabi International Oil Companyn (ADNOC) kanssa
  • Neste Oil myi Viron kaasuliiketoimintansa Alexelalle, Belgiassa sijaitsevan polyalfaolefiinia (PAO) valmistavan Beringenin tuotantolaitoksen Chevron Phillips Chemicalille sekä 50 prosentin omistusosuutensa Edmontonissa sijaitsevasta iso-oktaanilaitoksesta kanadalaiselle Keyera Corporationille
  • Laajensimme uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainevalikoimaa aikaisemmasta viidestä raaka-aineesta kahdeksaan.
  • Loppuvuonna 2011 Neste Oil teki päätöksen rakentaa jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen Porvoon jalostamon yhteyteen
  • Yhtiö käynnisti merkittävän yhteistyön Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskuksen kanssa sekä päätti osallistumisesta kansainvälisiin levätutkimushankkeisiin Hollannissa ja Australiassa.
  • Tutkimus- ja teknologiaosaamisensa ansiosta Neste Oil onnistui tuottamaan ensimmäisen erän uusiutuvaa NExBTL-lentopolttoainetta kesällä 2011
  • Vuonna 2011 Neste Oil sai päätökseen kaikkien uusiutuvaa dieseliä tuottavien tuotantolaitosten ISCC-sertifioinnit (The International Sustainability & Carbon Certification)

  2010

  • Yhtiö käynnisti uuden uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä tuottavan laitoksen Singaporessa marraskuussa 2010.
   Porvoon jalostamon historian laajin huoltoseisokki toteutettiin onnistuneesti
  • Porvoon dieselin tuotantolinja 4:n käyntivarmuutta parannettiin
  • Sekä Porvoon että Naantalin jalostamoiden tuotantokustannukset pudotettiin aikaisempaa alhaisemmalle tasolle
  • Singaporen uusi NEXBTL-laitos käynnistettiin onnistuneesti
  • Neste Oil ja Lufthansa ilmoittivat ensimmäisinä maailmassa käyttävänsä uusiutuvia polttoaineita lentoliikenteessä
  • Rotterdamin NEXBTL-laitoksen ja Bahrainin VHVI-laitoksen rakennushankkeet etenivät suunnitellusti ja aikataulussa
  • Oil toi 100-prosenttisen biopolttoaineen, Neste Green 100 -dieselin, kuluttajien testattavaksi hyvin testituloksin
  • Vähittäismyynti -liiketoiminta-alue valmistautui Suomessa E10-polttoaineuudistukseen, joka toi vuoden 2011 alusta markkinoille enintään 10 % etanolia sisältävän 95 E10 -bensiinin
  • Yhtiö jätti Euroopan komission käsiteltäväksi vapaaehtoisen todentamismenetelmän, jolla osoitetaan uusiutuvan NEXBTL-dieselin täyttävän EU:n kestävän kehityksen vaatimukset
  • Neste Oilin ja Stora Enson yhteisyritys NSE Biofuels aloitti kaupallisen biojalostamon ympäristövaikutusten arvioinnin kahdella paikkakunnalla Suomessa
  • Neste Oil haki patentteja teknologialle, jolla pystytään valmistamaan jätteistä hiivojen ja homeiden avulla NEXBTL-dieselin raaka-aineeksi sopivaa mikrobiöljyä
  • Yhtiö järjesteli liiketoiminta-alueensa uudelleen yhdistämällä Öljytuotteet ja Uusiutuvat polttoaineet yhdeksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi: Öljy- ja uusiutuvat tuotteet

  2009

  • Neste Oil vähensi 351 henkilöä Suomen toiminnoista
  • Neste Oilin toinen uusiutuvaa dieseliä tuottava laitos käynnistyi Porvoossa
  • Neste Oil ja Stora Enso vihkivät käyttöön biopolttoaineiden koelaitoksen Varkaudessa
  • Neste Oil sitoutui käyttämään ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä
  • Neste Oilin uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä valmistavan laitoksen peruskivi muurattiin Rotterdamissa
  • Neste Jacobs teki puitesopimuksen merkittävän kemianteollisuuden keskittymän suunnittelutöistä Abu Dhabiin
  • Neste Green -dieselin jakelu laajeni Itä-Suomeen
  • Neste Oilin Singaporen NEXBTL-laitoksen peruskivi muurattiin 
  • Neste Oil tiivisti organisaation kolmeen liiketoiminta-alueeseen

  2008

  • Neste Oil ja Bapco
   Neste Oil ja Bapco allekirjoittivat sopimuksen perusöljytehtaan rakentamisesta Bahrainiin. Tehdas aloitti toimintansa vuonna 2011.
   Matti Lievonen nimitettiin Neste Oilin uudeksi toimitusjohtajaksi 
  • Risto Rinne jäi Neste Oilin toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle 
  • Neste Oil ja Bapco sopivat yhteisen perusöljytehtaan rakentamisesta Bahrainiin 
  • Neste Oil päätti rakentaa NEXBTL-tuotantolaitoksen Rotterdamiin 
  • Neste Oil päätti rakentaa Porvooseen uuden isomerointiyksikön korkealaatuisen bensiinin tuotantoon  
  • Neste Oil lisäsi suunnitteluvoimaansa ostamalla Rinteknon

  2007

  • Neste Oil päätti rakentaa NEXBTL-tuotantolaitoksen Singaporeen 
  • Neste Oil aloitti asemakonseptinsa uusimisen
  • Neste Oil vihki dieselin tuotantolinjan ja biodiesellaitoksen Porvoossa ja juhli 40-vuotista Teknologiakeskustaan 
  • Neste Oil ja Stora Enso aloittivat yhteistyön biopolttoaineiden kehittämisessä 
  • Neste Oil myi Latvian Aviation-liiketoimintansa Statoilille

  2006

  • Neste Oil päätti rakentaa toisen biodieselin tuotantolaitoksen Porvooseen 
  • Neste Oil myi liikenneasemakiinteistöjään 118 miljoonalla eurolla 
  • Neste Oil täsmensi strategiassaan tähtäävänsä maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi 
  • Neste Oil toi 98-oktaanisen biobensiinin Suomen markkinoille 
  • Neste Oil myi 10 %:n osuutensa saudiarabialaisesta petrokemian yhtiöstä

  2005

  • Neste Oil myi osuutensa öljyntuotantoyhtiö Severtekistä Lukoilille 
  • Neste Oil myi osuutensa Pikoilista Ruokakeskolle 
  • Neste Oilin Porvoon jalostamolla oli huoltoseisokki 
  • Neste Oil listautui Helsingin Pörssiin 
  • Fortum päätti rakentaa biodieseliä valmistavan laitoksen Porvooseen

  2004

  • Fortum Oil and Gas Oy jakautui Fortum Oil Oy:ksi (myöhemmin Neste Oil Oyj) ja Fortum Heat and Gas Oy:ksi
  • Porvoon jalostamon uuden tuotantolinjan peruskivi muurattiin 
  • Amerikkalainen Jacobs Engineering Neste Engineeringin osaomistajaksi

  2003

  • Fortum aloittaa valmistelut öljytoimialansa eriyttämiseksi ja viemiseksi Helsingin arvopaperipörssiin 
  • Fortumin uudelle bensiiniteknologialle Suomalainen Insinöörityöpalkinto 2003 
  • Fortum ja Kesko perustavat yhteisyrityksen 
  • Fortum kehitti Porvoossa bensiiniä säästävän bensiinin; Uusi Futura -bensiini markkinoille 
  • Fortum myi bitumiliiketoimintansa Nynäs Petroleumille 
  • Fortum pudotti bensiinin rikkipitoisuutta

  2002 

  • Fortum myi Norjan öljynetsintä- ja tuotantotoimintansa Enille 
  • Fortum tilasi kaksi tuotetankkeria Kiinasta 
  • Valtio päätti myydä osan omistamistaan Fortumin osakkeista 
  • Fortumin omistamat Omanin öljykenttäosuudet myytiin 
  • Puhtaampaa bensiiniä valmistava yksikkö käyttöön Naantalissa 
  • Fortumille seitsemän prosentin osuus Mikkel-kaasu- ja kondensaattikentästä Norjassa

  2001

  • Fortumin nestekaasuliiketoiminta laajeni Latviaan 
  • Fortumin toiminta ryhmiteltiin 12 liiketoimintayksikköön aiemman 26 asemasta 
  • Fortum Petroleum AS:lle öljyn ja kaasun etsintälupa (30 %:n osuus) pohjois-Pohjanmereltä

  2000

  • Maakaasun tuotanto alkoi lokakuussa Åsgard-kentällä Norjassa

  1990-luku

  • Nesteen öljynetsintä ja -tuotanto laajeni Pohjanmerellä ja Lähi-idässä 
  • Neste-liikenneasemat aloittivat toimintansa Itämeren maissa 
  • Bensiinin happipitoista komponenttia valmistavat MTBE-laitokset käynnistyivät Portugalissa, Kanadassa ja Malesiassa 1992
  • Maakaasuyhtiö Gasum Oy perustettiin 1994 (Nesteen osuus 75 % ja Gazpromin 25 %)
  • Englannin Pohjanmeren kaasukenttäosuudet myytiin 1994
  • Neste ja norjalainen Statoil yhdistivät petrokemikaalien ja muovien tuotantonsa ja Borealis perustettiin 1994
  • Nesteen osakkeet merkittiin ja Neste listautui Helsingin Arvopaperipörssiin 27.11.1995
  • Heidrun öljykentän tuotanto Norjassa käynnistyi 1995
  • IVOn ja Nesteen yhdistäminen alkoi ja 28.2.1998 perustettiin IVO-Neste Yhtymä Oy 
  • Fortum-konserni listattiin Helsingin Arvopaperipörssiin 1998
  • Öljyntuotanto alkoi Åsgardin kentällä 1999 
  • Neste Chemicalsin liiketoiminta myytiin
  • Gasum Oy:n enemmistöosakkeet myytiin 1999
  • Fortum luopui petrokemiantoiminnastaan 1999

  1980-luku 

  • Jaakko Ihamuotila aloitti Nesteen toimitusjohtajana 1980
  • Neste rakensi suuren määrän tuotantolaitoksia, laajensi tuotantolaitoksiaan sekä hankki omistusosuuksia yhtiöistä
  • Neste myi hiilibisneksen Aspolle
  • Neste lanseerasi Futura-tavaramerkki
  • Öljyn tradingtoiminta käynnistyi 1982
  • Lentotankkaustoiminta aloitettiin Neste Airin nimissä

  1970-luku 

  • Neste nousi Suomen suurimmaksi yritykseksi ja sillä oli tärkeä rooli idänkaupan tasapainottaja 
  • Gasumin vähemmistöosakkeet (25 %) jäivät Fortum Heat and Gas:lle
  • Neste rakensi petrokemian- ja muovituotantolaitokset
  • Öljynetsintä- ja tuotanto aloitettiin Pohjanmerellä 
  • Porvoon jalostamon laajennus valmistui 1976
  • Nesteen öljynjalostuskapasiteetti nousi 14-15 miljoonaan tonniin/vuosi 
  • Porvoon ja Naantalin jalostamoilla otettiin käyttöön rikin talteenotto sekä kemialliset ja biologiset jätevesien käsittelylaitokset
  • Maakaasun tuonti Suomeen alkoi
  • Nesteestä tuli Suomen suurin varustamo, kun se osti 250 000 tonnin suurtankkerit Jurmon, Jaarlin ja Jatulin
  • Uusi pääkonttori nousi Espoon Keilaniemeen
  • Uolevi Raade jäi eläkkeelle 1979

  1960-luku 

  • Neste päätti kaksinkertaistaa Naantalin jalostamon kapasiteetin. Laajennus valmistui 1962 
  • Neste, Kesko, OTK ja SOK perustivat nestekaasun jakeluyhtiö Tehokaasun 1963
  • Nesteen jalostamo Porvoossa käynnistyi 1965 ja jalostamoa laajennettiin pariin otteeseen
  • Tutkimuslaboratorio perustettiin Naantaliin ja siirrettiin myöhemmin Porvooseen
  • Yhtiö laajeni petrokemian puolelle

  1950-luku

  • Uolevi Raade nimitettiin toimitusjohtajaksi 1955
  • Nesteen ensimmäinen jalostamo käynnistyi Naantalissa 1957
  • Ensimmäinen raakaöljylasti saapui Naantalin jalostamolle 1957

  1940-luku

  • Neste Oy perustettiin 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto 
  • Toimitusjohtajaksi nimitettiin Eino Erho
  • Neste hankki ensimmäisen säiliöaluksensa Norjasta ja aloitti öljyn maahantuonnin