Riskit ja mahdollisuudet

Neste Oilin toimintaan liittyy useita vastuullisuutta koskevia riskejä. Merkittävimmät näistä liittyvät ympäristövaikutuksiin, turvallisuuteen, tuotevastuuseen ja tapaturmiin. Vastuullisuus merkitsee yhtiölle riskien lisäksi myös mahdollisuutta, sillä yhtiön vähäpäästöisemmät tuotteet ovat osa ratkaisua kasvavaan energiantarpeeseen.

Merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskit liittyvät:

  • raaka-aineiden hankintaan
  • henkilö- ja prosessiturvallisuuteen
  • jalostustoiminnan ja kuljetusten ympäristövaikutuksiin
  • tuotevastuuseen
  • ympäristölainsäädännön ja uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän lainsäädännön muutoksiin
  • palmuöljyn käyttöön liittyvään maineriskiin

Neste Oilin kasvuliiketoimintaan, uusiutuviin polttoaineisiin, liittyy monia vastuullisuuskysymyksiä. Uusiutuvista raaka-aineista, erityisesti palmuöljystä, keskustellaan välillä hyvin kriittisestikin. Neste Oil on aktiivisesti rakentanut vastuullisia toimintatapoja uusiutuvien raaka-aineiden hankintaan ja sitoutunut käyttämään ainoastaan kestävästi tuotettua palmuöljyä. Uusiutuvia polttoaineita koskevat myös lainsäädännön edistymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät epävarmuustekijät. Vastuullisuustyö on tärkeässä roolissa, kun osoitetaan Neste Oilin tuotteiden olevan lakien ja määräysten mukaisia.

Vastuullisuus merkitsee Neste Oilille myös mahdollisuuksia. Yhtiön laadukkaat ja vähäpäästöisemmät tuotteet ovat avainasemassa, kun kasvavaan energiatarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisimman kestävällä tavalla. Korkealaatuiset tuotteet, vahva osaaminen ja pitkä perinne vastuullisena toimijana luovat yhtiölle kilpailuetua biopolttoainemarkkinoilla.

Teknologiajohtajana Neste Oil edistää koko toimialansa kestävää kehitystä ja vastuullista toimintatapaa yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Yhtiö osallistuu lukuisiin hankkeisiin, joissa se tutkii kumppaneittensa kanssa mahdollisuuksia vähentää liikenteen haitallisia vaikutuksia ja edistää kestävämpää liikennettä.