Politiikat ja periaatteetNeste Oil on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan kunkin toimintamaan lainsäädäntöä, ja samaa edellytetään myös yhtiön liikekumppaneilta. Lainsäädännön lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan myös itse laatimiaan vastuullisuusperiaatteita, jotka luovat pohjan ja antavat suuntaviivat kaikelle yhtiön toiminnalle.

Neste Oilin kestävän kehityksen politiikka on perusta, jolle kaikki yhtiön toiminta rakentuu. Myös yhtiön biopolttoaineita, niiden tuotantoa ja raaka-ainehankintaa koskevat kestävän kehityksen mukaiset periaatteet on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Henkilöstöä koskevat vastuullisuusperiaatteet löytyvät yhtiön henkilöstöpolitiikasta.

Yhtiön hallituksen hyväksymien eettisten sääntöjen tarkoituksena on auttaa yhtiön henkilöstöä toimimaan eettisesti päivittäisessä työssään ja hahmottamaan, minkälainen toiminta on lakien sekä Neste Oilin arvojen ja periaatteiden mukaista. Näin yhtiö pyrkii kantamaan vastuunsa eri sidosryhmiä kohtaan eettisesti kestävällä tavalla. Eettiset periaatteet täydentävät Neste Oilin kestävän kehityksen politiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa sekä kestävän kehityksen periaatteita biopolttoaineille.